Privacyverklaring

Privacybeleid

Dit is de website van Gibit Solutions BV

Ons postadres is
Ternesselei 229
2160 Wommelgem

Ons ondernemingsnummer of btw-nummer is BE0537280327

Ons bedrijf is gevestigd op dit adres:
Ternesselei 229
2160 Wommelgem

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

  • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)
  • documenten die u via het contactformulier doorstuurt als bijlage bij uw bericht

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om de inhoud van onze website te verbeteren
  • deze informatie wordt NIET gebruikt om u zonder toestemming direct mail te sturen

Veiligheid

Als wij uw gegevens of documenten ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde gevoelige informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Documenten die u ons via het contactformulier op de website bezorgt, worden nooit doorgegeven aan derde partijen voor andere doeleinden dan de opdracht waarvoor u een beroep doet op Gibit Solutions BV. De derde partijen die toegang krijgen tot uw documenten om de opdracht uit te voeren zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en mogen in geen enkel geval uw documenten kopiëren of doorgeven aan andere partijen zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Wenst u te reageren op ons privacybeleid, dan kunt u ons contacteren:
– via e-mail: [email protected]
– via telefoon: 0032 478 203 579
– per post: 

Ternesselei 229
2160 Wommelgem, Belgium

Als u ons uw e-mailadres via het webformulier meedeelt met betrekking tot een offerteaanvraag voor een eventuele opdracht, zullen wij u op dit e-mailadres contacteren om uw aanvraag verder te bespreken. Wij zullen uw opgegeven e-mailadres NIET gebruiken voor direct mail, tenzij we uw expliciete toestemming in de vorm van een opt-in op voorhand hebben ontvangen. Indien u dergelijke direct mail na opt-in niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres of te unsubscriben in de e-mail zelf. Wij verbinden er ons toe op dat moment uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings (of telefonische oproepen) wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Gegevens en documenten worden door Gibit Solutions BV bijgehouden zolang het bedrijf dit nodig acht om zijn dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele (onjuiste) gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Ten slotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
[email protected]

Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daartoe bestemde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.